MAAILMANYHTEYS

Sisältö

* Etusivu

* Mitä kanavointi/lukemus on?

* Esimerkkejä lukemusaiheista

* Energiahoito

* Erilaisia hoitoja

* Opetus

* Minusta lisää

* Linkkejä

LUKEMUKSET JOITA TEEN


KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN

Näkemiseni toimii parhaiten niin, että minulta kysytään kysymyksiä. Näen yleensä melko yksityiskohtaisiakin vastauksia. Myös perheenjäsenten tai muiden läheisten ihmisten elämästä voi kysyä. Mitä tahansa voi kysyä. Olen välittänyt vastauksia mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä kuuluu henkilölle X? Onnistuuko leikkaus? Mikä on vialla hampaassa? Kannattaako auton tietty johto vaihtaa? Mihin unohtuivat avaimet? Mitä viedä henkilölle X lahjaksi? Onko, ja milloin, muutto edessä? Onko lapsi tyttö vai poika? Miksi henkilö X on minulle vihainen? Onko keholle hyväksi ottaa valmistetta X?

TERVEYDENTILAN KATSOMINEN

Pystyn näkemään kehon sisälle ja katsoessani elimistöä läpi, huomaan yleensä poikkeamat. Pystyn esimerkiksi katsomaan jotain vammaa ja kertomaan mitä on mennyt rikki. Tai mikä on vialla jossain elimessä. Varsinaiset sairaudet ja suuremmat ongelmat minulle näytetään ikään kuin valaisemalla niiden paikka kehossa. Koska en ole lääkäri, en välttämättä pysty sanomaan jonkin sairauden nimeä - elleivät oppaat sitä minulle sano. Pystyn kuitenkin kertomaan millaisesta ongelmasta on kyse ja miten se muodostuu.

MENNEIDEN ELÄMIEN KATSOMINEN

Katson ihmisen sielun polkua, missä hän on ollut ja mihin hän on menossa. Katson myös, millaisia teemoja noista elämistä nousee ja ketkä sielut kulkevat samassa sieluryhmässä eli ketkä hän on tavannut ennenkin ja kenties millaisessa roolissa.

Koska muita tai menneitä elämiä on lukematon määrä, täytyy minulla olla jotain kiinnekohtia, joilla haen ne kulloinkin merkityksellisimmät menneet elämät - siis ne elämät, joilla on tähän nykyiseen fyysiseen elämään suurimmat vaikutukset.

Voin lähteä katsomaan menneitä elämiä joko tiettyihin ihmisiin liittyen, kuten esimerkiksi missä elämässä tai missä elämissä asiakas on tavannut jonkun tietyn ihmisen aiemmin. Voin myös katsoa paikkaan liittyviä elämiä; esimerkiksi, jos asiakas tuntee vetoa johonkin tiettyyn maahan tai kaupunkiin. Tietenkin voin myös katsoa johonkin asiaan, tunteeseen tai ajatukseen liittyviä elämiä. Voi olla, että asiakas pelkää vettä tai uimista, jolloin katson mistä tuo on lähtöisin ja mihin elämään sekä millaiseen tilanteeseen tuo liittyy - siis mistä kaikki sai alkunsa. Voin myös katsoa mitkä elämät ja niissä tapahtuneet asiat ovat vahvistaneet tuollaista pelkoa, jolloin saadaan koko kuva siitä voimakkuudesta ja niistä kerroksista, joita tuollaiseen pelkoon kuuluu.

Voin myös selvittää tapaturmien, sairauksien ja toistuvien tilanteiden syitä ja mistä ne ovat lähtöisin - sekä tietenkin miten niitä voisi purkaa ja siten päästä niistä hiljalleen eroon.

SIELUN POLUN KATSOMINEN

Katson, mitä polkuja sielu on kulkenut tähän asti, mitä vaihtoehtoja hänellä on edessään, millaisia teemoja hänellä on elämässään, millaisia ongelmia ratkottavanaan, ketkä muut sielut ovat kytköksissä häneen ja millä lailla. Sielunpolun katsominen tarkoittaa myös sen selvittämistä, mikä olisi sielun tarkoitus ja tavoite tässä elämässä, siis tärkeimmät syyt, miksi sielu on syntynyt tähän nykyiseen elämään. Asiakas saattaa pähkäillä esimerkiksi uravalinnan kanssa, jolloin voin katsoa, miten tuo ura tai hänen näkemänsä vaihtoehdot sopivat hänen sielunsa polkuun ja hänen sielunsa tavoitteisiin; ovatko ne yhteneviä sen kanssa vai ovatko ne jonkin pelon tai sivupolun tuotoksia.

IHMISSUHTEIDEN KYTKÖSTEN KATSOMINEN

Kun katson jotakin tiettyä ihmissuhdetta, esimerkiksi puolisoiden välistä suhdetta, katson millainen historia nillä kahdella sielulla on, millaisia teemoja siellä näkyy, keitä muita tuohon heidän yhteiseen taipaleeseensa liittyy ja miten he ovat yhdessä tai tekemisissä keskenään. Katson yleensä myös molempien sielujen tavoitteita ja mahdollisuuksia, ovatko ne yhtenevät vai poikkeavatko ne toisistaan paljon. Katson myös sitä, miksi tuo ihmissuhde on olemassa tässä elämässä, siis mikä on sen taustalla - onko se kenties jokin keskeneräinen asia, lunastettava lupaus, mahdollisuus selvittää muiden elämien ongelmia tms.

MEEDIONA TOIMIMINEN

Kun teen meedion työtä, kysyn ensin kuka on se sielu, jonka kanssa halutaan kommunikoida ja mikä oli asiakkaan suhde tuohon sieluun, siis esimerkiksi sukulaisuussuhde, ystävyyssuhde jne. Sitten kutsun tuon sielun paikalle ja katson, missä tilanteessa tuo sielu on, kauanko hänen kuolemastaan on aikaa ja missä tilanteessa tuo sielu on menossa kuoleman jälkeisissä selvittelyissä ja miten valmis tai kyvykäs hän on kommunikoimaan. Jos asiakkaalla on kysymyksiä tai viestejä välitettäväksi, kerron ne tuolle kutsutulle sielulle.

Jos kysymyksiä ei ole, kysyn tuolta kutsutulta sielulta, onko hänellä jotain viestiä tai haluaisiko hän sanoa jotain tuolle henkilölle, joka on asiakkaanani. Joskus sielulla ei ole mitään sanottavaa. Tuolloin yritän saada asiakastani löytämään edes jonkin kysymyksen tai kertomaan, mikä häntä painaa ja miksi hän tuli luokseni ja tuon selvitettyäni, jatkan keskustelua kutsutun sielun kanssa. Usein ne suostuvat kertomaan jotain ja ainakin saan kuvan siitä, missä tuo sielu on, mitä sille kuuluu, missä tilanteessa hän on jne. Eli saan aika paljonkin tietoa tuosta kutsutusta sielusta. Kerron kaiken saamani tiedon asiakkaalleni.

PAIKKOJEN, KUTEN ESIM. TALOJEN PUHDISTUS

Toinen osa meedion työtä on etsiä jostain paikasta henkiä, jotka ovat jääneet kiinni niihin. Sen jälkeen, kun olen selvittänyt, mitä kyseisessä paikassa tapahtuu, joko vien ne henget pois tai käsken niitä lähtemään - riippuen siitä, mitä löydän. Putsaan siis paikkoja niihin jääneistä hengistä. Joskus kyseessä on vain energiajäämiä, jotka putsaan pois.

TAVAROIDEN HISTORIAN SELVITTÄMINEN

Koskettamalla tavaroita saan yleensä selville mitä ne ovat, keihin ne liittyvät, mitä niille on niiden olemassaolon aikana tapahtunut ja millaisia energioita niihin on jäänyt. Voin myös puhdistaa niistä ei-toivottuja energioita tai neuvoa erilaisia tapoja puhdistaa esineitä. Kaikkea niistä ei tietenkään saa pois, mutta haitalliset energiat ainakin. Joskus joihinkin esineisiin on suorastaan laitettu pahaa energiaa, joten myös puran tuollaisia energia-ansoja.

Päivitetty 8.10.2015