MAAILMANYHTEYS

Sisältö

* Etusivu

* Mitä kanavointi/lukemus on?

* Esimerkkejä lukemusaiheista

* Energiahoito

* Erilaisia hoitoja

* Opetus

* Minusta lisää

* Linkkejä

HOITOTYYPIT


ENERGIAHOITO
ENERGIATUKOSTEN AVAAMINEN
MENNEIDEN TAPAHTUMIEN AIHEUTTAMIEN TRAUMOJEN HOITO
ULKOPUOLISTEN ENERGIOIDEN POISTAMINEN
HENKIKIRURGIA JA AURAKIRURGIA
AURATASOJEN KORJAAMINEN
NEGATIIVISTEN ENERGIOIDEN MUUNTAMINEN
ENERGIOIDEN LATAAMINEN TAI MUUNTAMINEN
SIELUN PARANTAMINEN
IHMISTEN VÄLISTEN ENERGIAYHTEYKSIEN HOITO
SIELUN PALAUTTAMINEN KEHOON
KEHON VALLANNEIDEN HENKIEN TAI HÄIRIKKÖHENKIEN POISTAMINEN
SIELUN JA KEHON YHTEYDEN VAHVISTAMINEN
SIELUN JA KEHON MAAYHTEYDEN VAHVISTAMINEN
KEHON LINJAUKSEN KORJAAMINEN
SOLUTASON, DNA:n, SOLUINFORMAATION KORJAAMINEN
SISÄISEN LAPSEN HOITO
KIROUSTEN YMS. POISTAMINEN
HARA-LINJAN HOITO
SISÄELINTEN HOITO
HOIDOISTA YLEENSÄ

ENERGIATUKOSTEN AVAAMINEN

Erilaiset elämän tapahtumat, etenkin epämiellyttävät tai jollain lailla traumaattiset tapahtumat, jättävät kehoon tukoksia. Ne jättävät jälkensä sellaiseen kohtaan kehoa, mihin sen tyyppiset asiat liittyvät. Jokaisella kehon kohdalla ja osalla on yhteys tiettyihin henkisiin, mielentason ja tunnetason asioihin. Energiahoidossa voidaan löytää nuo ongelmakohdat, ottaa niihin yhteys ja lähteä avaamaan niitä, jotta kehon normaali energiakulku olisi taas mahdollista.

MENNEIDEN TAPAHTUMIEN AIHEUTTAMIEN TRAUMOJEN HOITO

Suuret ikävät tapahtumat ja isot traumaattiset tapahtumat, jotka liittyvät sielun kehityspolkuun, jättävät jälkensä sieluun. Koska nuo jäljet ovat sielussa, ne tulevat esiin myös sielun rakentamassa kehossa. Niinpä kehossa on usein melko paljon näitä energian kulkua ja tervettä energiakuviota haittaavia vanhoja traumoja, joiden päälle on monesti kertynyt jo tämänhetkisessä elämässä lisää ikäviä kokemuksia.

Energiahoidossa näihin tukoksiin päästään käsiksi ja ottamalla yhteyttä menneisiin elämiin, niitä voidaan hoitaa ja purkaa pois. Tähän liittyy usein sielun hoitaminen, jotta tuota varsinaista syytä saadaan hoidettua pois.

ULKOPUOLISTEN ENERGIOIDEN POISTAMINEN

Joskus kehoon jää ulkopuolisia energioita joko menneistä elämistä tai sielun toiminnasta tai erilaisista yhteyksistä muihin olentoihin. Myös erilaiset väkivallan tekojen välineet tai hyvin voimakkaasti eri elämissä läsnä olleet esineet ja välineet voivat jäädä kehoon ja auraan energiatasoille. Niitä tulee vastaan hoidoissa ja välillä ne ovat jopa hoidettavien tiedossa. Jos henkilöä kohtaan on hyökätty jollain esineellä, tuon esineen energeettinen versio on jäänyt kehoon/auraan ja aiheuttaa siinä ongelmia, estää energian kulkua ja estää tuota asiaa paranemasta.

Noita esineitä ja energioita on mahdollista poistaa kehon eri tasoilta. Monesti tuohon liittyy myös aurakirurgiaa, jos kyseessä on esim. jokin ase, joka on vahingoittanut joitain tiettyjä tasoja aurasta ja tietystä kohdasta. Tuon esineen poistamisen jälkeen korjaan nuo auran tasot.

HENKIKIRURGIA JA AURAKIRURGIA

Joskus on mahdollista korjata kehossa olevia vaurioita, kuten esim. sisäisiä haavoja tai elinten vaurioita. Tuolla tavalla voidaan tietyissä tilanteissa myös poistaa kehosta energeettisesti siinä olevia ongelmia kuten esim. kasvainten alkuja. Henkikirurgia on tuota fyysisen kehon energeettistä muokkaamista. Sen voidaan ajatella olevan vähän kuin fyysinen kirurgia, mutta energiatasoilta tehtynä. Aurakirurgiassa taas korjataan auratasoille tulleita vaurioita ja korjataan auratasojen ongelmia.

Nämä eivät ole vaihtoehto esim. syöpähoidoille, eikä pitäisi jättää hoitoa pelkästään tämän varaan, sillä varsinkin henkikirurgia vaatii onnistuakseen myös energiatukosten avaamista, ajattelu- ja tunnemaailman muuttamista jne. Se on sen vuoksi epävarmempaa. Tukevaksi hoidoksi se kuitenkin sopii.

Teen näitä silloin, kun hoitojen aikana käy ilmi, että niitä pitää tehdä. Niiden voitaisiin ajatella olevan eräänlainen bonus, eikä varsinainen yksittäinen hoito, johon hakeudutaan vain sitä varten.

AURATASOJEN KORJAAMINEN

Tämä on laaja-alaisempaa kuin aurakirurgia. Joskus auran tasot ovat niin vioittuneet esim. jonkin vakavan onnettomuuden seurauksena, että ne täytyy ikään kuin rakentaa uudelleen. Fyysisen iskun, fyysisen kehon rikkoutumisen aiheuttaneen onnettomuuden tai monilla tasoilla vaikuttavien vakavien ongelmien ja traumaattisten kokemusten jälkeen auran jotkin tasot saattavat olla rikki, sekoittuneet toisiinsa tai niitä voi puuttua kokonaan. Tuolloin vaaditaan pienen korjaamisen sijasta laajempaa rakentamista ja uudistamista.

NEGATIIVISTEN ENERGIOIDEN MUUNTAMINEN

Kehossa voi olla jotain negatiivisia energioita, negatiivisten ajattelumallien aiheuttamia vääristymiä, ulkopuolisten aiheuttamia negatiivisia tukoksia tms. Ne voidaan ottaa pois, muuntaa ja laittaa tuo muuntunut energia takaisin. Niin voidaan korjata tuo kohta aiheuttamatta kuitenkaan vajetta energioissa.

ENERGIOIDEN LATAAMINEN TAI MUUNTAMINEN

Kehoon voidaan ladata tietoja esimerkiksi terveestä värähtelystä, tarvittavista lääkityksistä jne. Toisaalta voidaan myös muuntaa joitain energioita. Jonkin yrtin, lääkkeen, jalokiven tms. värähtely voidaan ottaa ja siirtää se kehoon johonkin tiettyyn kohtaan, missä sitä tarvitaan. Tällä lailla voidaan pystyä antamaan tukihoitoa vaihtelevissa tapauksissa, joissa muuten alkaa ehkä olla vaihtoehdot vähissä. Tässä voidaan käyttää hyväksi myös rinnakkaismaailmoista saatavaa informaatiota ja ottaa sieltä malli terveistä energioista ja ladata ne tämän todellisuuden kehoon. Jos lisäksi saadaan tuolla lailla tai muilla hoitotavoilla korjattua sielun ajattelumalleja, purettua energiatukoksia jne., voidaan saada esim. terveyttä paremmaksi tai jopa joitain elimiä toimimaan paremmin.

SIELUN PARANTAMINEN

Sielun hoitaminen on monesti melko vaikeaa, eikä käy ihan hetkessä, vaan vaatii useamman hoitokerran. Siinä mennään sielun polkuun, menneisiin elämiin, sielun saamiin haavoihin, sielun vääriin ajattelumalleihin, pelkoihin, elämä elämältä ja takautuvasti puretaan tuota vyyhtiä, kunnes päästään ongelmien alkusyihin. Yleensä syynä on todella ikävät ja toistuneetkin hyvin traumaattiset tapahtumat, jotka sielu on jättänyt käsittelemättä ja työntänyt vain käsittelemättöminä pois. Sielun on kohdattava nuo asiat ja energiahoidolla niitä voidaan auttaa kehosta pois ja sielua päästämään irti niistä.

IHMISTEN VÄLISTEN ENERGIAYHTEYKSIEN HOITO

Jokaisesta ihmisestä menee hänen tuntemaansa ihmiseen energiayhteys, joka voi olla terve, elinvoimainen, vahva tai heikko, vääristynyt, haurastunut, vinoutunut tms. Tämän hoidon tarkoituksena on hoitaa tiettyjä ongelmaisia ihmissuhteita hoitamalla tuota energiayhteyttä ihmisten välillä. Siinä voidaan energeettisesti korjata asioita ja poistaa vääristyneitä näkemyksiä ja vahvistaa heikkoja yhteyksiä tai normalisoida liian voimakkaita ja hallitsevia yhteyksiä.

SIELUN PALAUTTAMINEN KEHOON

Joissain tapauksissa, kun keho saa jonkin hyvin kovan iskun tai kun ihminen joutuu vakavaan onnettomuuteen, hänen auratasonsa voivat luiskahtaa paikoiltaan ja samoin voi sielu luiskahtaa paikoiltaan kehosta. Tuo voi aiheuttaa sen, ettei keho ole oikeassa linjassa sielun suhteen. Jotkin hyvin pelottavat ja traumattiset tapahtumat voivat myös aiheuttaa sen, että sielu pakenee kehosta. Pitkäaikainen sielun trauma voi aiheuttaa sen, ettei sielu halua tulla kokonaan kehoon, vaan sielu pelkää olla läsnä kehossa ja elämässä yleensäkin, ja on mieluummin hieman poissa, viettää aikaa "haavemaailmassa", on poissaoleva, poissa kehosta. Tuollainen henkilö ei ole täysillä läsnä jatkuvasti, vaan katoaa jonnekin välillä, eikä tunne kehoaan välttämättä täysin omakseen tai ei halua olla siinä täysin. Lyhytaikaisissa tapauksissa sielu saadaan laitettua linjaan melko helposti, mutta pitkäaikaisen trauman ollessa kyseessä, tuo vie aikaa ja vaatii halua saada muutosta aikaan - ihmisen pitää haluta muuttua ja uskaltaa ottaa riskejä, kokeilla ja varautua hitaaseen mutta varmaan edistymiseen.

KEHON VALLANNEIDEN HENKIEN TAI HÄIRIKKÖHENKIEN POISTAMINEN

Joskus harvoin joidenkin ihmisten ympärillä on henkiolentoja häiritsemässä, pelottelemassa tai yrittämässä ohjailla tuota ihmistä. Joskus hyvin harvoin jokin henki on saanut osan kehoa itselleen. Tuollaiset tapaukset vaativat tiukkaa otetta ja myös hoidettavan on löydettävä itsestään halu käskeä nuo henget pois. Yleensä tällaisessa tapauksessa täytyy myös etsiä se syy, miksi noin on tapahtunut ja voinut tapahtua, mikä on mahdollistanut sen, ja sitten hoitaa tuota syytä, jottei tuo pääse toistumaan. Monesti syy on jossakin menneessä väärässä ajattelumallissa, syyllisyydessä, kuvitellussa avussa tai pieleen menneessä kokeilussa.

SIELUN JA KEHON YHTEYDEN VAHVISTAMINEN

Tämä on laajempi asia kuin pelkästään sielun palauttaminen kehoon. Sielun yhteys kehoon voi olla heikentynyt sen vuoksi, että jokin henki on ottanut sen haltuunsa, tai sielu ei oikeastaan haluaisi tai uskalla olla Maan päällä fyysisellä tasolla olemassa, sielun kuva itsestään ja oikeuksistaan ja olemassaolon oikeudestaan on niin vääristynyt, ettei se koe kehoa omakseen. Sielu ei välttämättä ymmärrä fyysisen tason ilmauksia ja siten ei ymmärrä fyysisen tason kehoaan, jolloin yhteys siihen jää heikoksi. Kyse voi myös olla siitä, että keho ilmentää sairauksia niin vahvasti, ettei sielu halua kohdata niitä, vaan pakenee pois kehosta, mikä yleensä pahentaa noita sairauksia.

Tässä hoidossa tarkoituksena on ensinnäkin selvittää miksi sielu ei koe kehoa osaksi itseään, miksei se halua olla kehossa ja mistä tuo on tullut. Usein jäljet johtavat joihinkin hyvin traumaattisiin kokemuksiin menneissä ja kuluvassa elämässä. Nuo kokemukset kohtaamalla, tiedostamalla, käsittelemällä ja energeettisesti asiaa auttamalla tuo yhteys voidaan löytää ja traumoista päästä yli.

SIELUN JA KEHON MAAYHTEYDEN VAHVISTAMINEN

Sielulla ja keholla on yhteys Maahan. Tätä voidaan kutsua myös maalinjaksi, tahdon linjaksi, olemassaolon yhteyslinjaksi. Jos sielulla on paljon traumaattisia kokemuksia, sen yhteys Maahan ei ole välttämättä kovin vahva. Samoin sielun tahtotila voi olla heikentynyt traumojen seurauksena. Tämän hoidon tarkoitus on parantaa tuota yhteyttä, luoda uudestaan vahva tahtotila ja vahvistaa sielun kaikkien tasojen olemassaoloa täällä fyysisellä tasolla.

KEHON LINJAUKSEN KORJAAMINEN

Tässä muuttuvassa maailmassa on tärkeää, ettei energiakehomme ole vastakkain maailman "virran" kanssa. Monilla sieluilla on joitain vahvoja menneitä elämiä, joissa on joko keskeneräisiä asioita, tärkeitä asioita tai omaksuttavia asioita, ja siten yhteys sinne on auki. Tuolloin käy helposti niin, että keho ei tiedä minkä energian kanssa sen pitää olla linjassa. Se voi siten olla linjassa ns. menneiden elämien kanssa ja ottaa sieltä vastaan liikaa haitallisia energioita ja ongelmia. Esim. jotkin sairaudet voivat tulla läpi tuolta. Tässä hoitotavassa keho kaikkine tasoineen laitetaan uudelleen linjaan nykyisen maailman kanssa. Tällä hetkellä se tarkoittaa linjautumista tämän todellisuuden oman galaksimme kanssa. Tuolla voidaan säädellä sitä, mitkä energiat tulevat vahvimpina kehoomme ja tietoisuuteemme.

SOLUTASON, DNA:n, SOLUINFORMAATION KORJAAMINEN

Pienin tietoinen yksikkö ihmistä on hänen solunsa. Menneiden elämien vaikutusta, energioiden puhdistumista, tukosten poistamista ja kehon parantamista on mahdollista hoitaa myös solutasolla. Siinä voidaan myös vaikuttaa dna:n rakenteeseen ja korjata siinä olevia virheitä. Solunjakautumiseen voidaan siten vaikuttaa ja mikä energia pääsee eteenpäin. Tuolla lailla voidaan muuttaa myös sielun tietoisuutta, muuttamalla, korjaamalla solutason tietoisuutta ja millaista energiaa ja miten solu levittää ja pitää yllä. Värähtelyn kerrannaistaajuuksia voidaan korjata ja ohjata tällä tasolla ja saada siten aikaan tehokkaampi muutos kehossa ja tietoisuudessa.

SISÄISEN LAPSEN HOITO

Jokaisella meillä on haavoja lapsuudesta ja nuoruudesta. Kun tuollainen haava, trauma, tulee, osa ihmisestä ikään kuin jää tuohon hetkeen ja tapahtumaan kiinni. Tuo osa on jumissa siinä tapahtumassa, tilanteessa, tunteessa ja jää kehittymättä. Noihin jumiin jääneisiin, haavoittuneisiin osiin ihmistä on mahdollisuus ottaa yhteys ja parantaa tuota haavaa ja traumaa. Sillä lailla parannetaan tuota lasta, joka on jäänyt jumiin tuohon tilanteeseen. Lopulta tuo osa ihmistä, sielua, voi päästää irti tuosta haavasta, päästä yli tuosta traumasta, ja päästää irti tuosta hetkestä ja siten eheytyä aikuiseen ihmiseen.

KIROUSTEN YMS. POISTAMINEN

Jossain sielun elämässä voi olla tapahtunut sellainen tapahtuma, jossa joku on langettanut kirouksen tai taian sielun ylle, eikä sen kesto ole rajattu lyhyeksi aikaa, vaan jatkumaan ikuisesti. Tuo voi olla myös suvun ylle langetettu kirous, joka on laitettu siirtymään suvussa eteenpäin sukupolvelta toiselle. Myös pimeä magia kuten Amerikan tai Afrikan voodoo on käyttänyt ja käyttää taikoja erilaisiin – yleensä negatiivisiin – tarkoituksiin. Myös kauempaa historian hämäristä tulee erilaisia taikuuden tyyppejä, joiden vaikutus voi seurata sielua elämästä toiseen. Tunnistan nämä taikuuden tyypit ne kohdatessani ja poistan niiden voimassaolon. Yleensä ne lähtevät nopeasti pois ja vaikutuksen päättyessä myös niiden aiheuttamat ongelmat helpottavat, mutta joskus niiden tekemien vahinkojen ja vaikutusten korjaaminen voi olla pitkällisempi ja monimutkaisempi operaatio.

HARA-LINJAN HOITO

Teen myös hara-linjan hoitoja, joissa suoristan energiakehon läpi kulkevan “akselin” linjauksen Maan ja galaksimme linjaukseen. Samalla myös siihen kuuluvien noodien paikka korjataan. Hara-linjan korjaaminen tuo mukanaan tahdon voimistumista, päättäväisyyttä ja onnistumista tavoitteisiin pääsemisessä.

SISÄELINTEN HOITO

Sisäelinten tasapainotus korjaa sisäelinten energiatilanteen ja tasapainottaa ne suhteessa koko kehon tilanteeseen ja myös toisiinsa. Samalla tuossa käydään läpi eri rauhasten, umpieritysrauhasten, tilanne. Tuo tasapainottaa kehon hormonituotantoa, voimistaa sisäelimiä, putsaa niistä pois tukoksia ja ei-toivottuja kerääntyneitä aineita, korjaa niiden rakenteeseen kenties tulleita vääristymiä ja tietenkin poistaa niihin kasautuneita energiatukoksia.

Päivitetty 8.10.2015