MAAILMANYHTEYS

Sisältö

* Etusivu

* Kanavointi/Selvänäkölukemus

* Energiahoito

* Opetus

* Minusta lisää

* Linkkejä

MINUSTA ENEMMÄN


Tunnen olevani siunattu, sillä saan auttaa muita ihmisiä. Olen valinnut tämän roolin jo hyvin kauan sitten. Pääasiallinen työni on ollut ja on edelleen omalta osaltani auttaa ihmiskuntaa ja maailmaa maailmankaikkeuden monilla tasoilla ja niiden ulkopuolella.

Olen lähes koko nykyisen elämäni - aivan lapsuusaikaani lukuunottamatta - tehnyt työtä tuolla maailman eri tasoilla. Olen tehnyt kaikenlaista, mutta etenkin olen ollut mukana Valon ja Pimeyden taistelussa, taistellen Valon, Hyvyyden ja Rakkauden puolesta.

Olen käynyt hakemassa ja vienyt Valoon fyysisen tason lähelle jääneitä sieluja, vienyt eksyneitä kuolleiden sieluja Taivaaseen/Valoon eli niiden kotitasoille, käynyt hakemassa sieluja niiden rakentamasta helvetistä eli kamalista illuusioista, olen häätänyt ei-toivottuja henkiä fyysisistä paikoista ja ihmisten luota, olen kuljettanut kuolleilta ja henkioppailta viestejä ihmisille ja toisaalta tuolla maailman eri tasoilla oleville olennoille, olen kerännyt sielujen palasia maailman tasojen eri kolkista ja palauttanut ne kyseisille sieluille, olen korjannut maailman rakenteita, korjannut Maapallon energiaverkkoja, olen kulkenut ajassa ja korjannut pieniä tärkeitä asioita, olen käynyt neuvotteluja eri tahojen kanssa tai käynyt "lukemassa niille lakia" - kaiken kaikkiaan olen tehnyt mitä erilaisimpia töitä maailman monilla tasoilla, monien eri olentojen kanssa.

Monet sanovat, että menneet elämät täytyisi unohtaa, päästää niistä irti ja jatkaa eteenpäin. Tavallaan tuo on totta, mutta minulle tuo ei ole vaihtoehto, sillä minun täytyykin muistaa, jotta voin tehdä työni. Minun täytyy muistaa elämästä toiseen jatkuvien "projektien" tapahtumaketjut ja syyt, ketä kukin on ollut ja on, ja mitä eri ryhmittymät ovat tehneet ja mitä ne aikovat tehdä sekä millaiset ovat sielunpolut mm. itselläni ja sieluryhmälläni. Minun täytyy olla tietoinen asioista tämän fyysisen tason ulkopuolella.

Olen käytännössä toteuttanut näkemykseni, että fyysinen maailma on muutettavissa olevaa energiaa. Olin monta vuotta lähes täysin halvaantuneena ja karmeissa fyysisissä tuskissa selkäydinvaurion vuoksi. Kun lopulta eräs lääkäri sanoi, että minulla olisi enintään 6kk elinaikaa, totesin, että en todellakaan aio kuolla, vaan aion parantua. Se oli parin, kolmen vuoden pituinen mutkikas polku, joka sisälsi etenkin itsetutkiskelua ja oman itsen kaivamista mitään säästelemättä. Kävin kaikki pahimmat pelkoni, tuskani, traumani, väärät oletukseni jne. läpi ja vähitellen palasi myös liikuntakykyni, ja tutkimukset todistivat, että kehoni oli fyysisesti alkanut parantumaan.

Tuon karmean, mutta erittäin opettavaisen ja tulokseltaan positiivisen kokemuksen jälkeen voin todellakin sanoa, että maailmassa ja elämässä mikä tahansa on mahdollista!

MITÄ TEEN

Haluan laittaa kaiken tietoni ja taitoni ihmisten palvelukseen ja sen vuoksi teen nykyään hoitoja sekä selvänäkölukemuksia. Haluan auttaa ihmisiä eteenpäin heidän polullaan ja jakaa ihmisille sitä tietoa, mitä olen saanut elämieni aikana ja mitä olen oppinut lisää tämän elämän aikana työskenneltyäni tuolla maailman eri tasoilla.

Olen miettinyt miten voisin auttaa ihmisiä täällä fyysisellä tasolla sen lisäksi, että autan ihmiskuntaa tuolla muilla tasoilla. Koska osaan lukea energioita aurasta ja esineistä, sekä ylittää ajan näennäiset muurit ja siten nähdä menneisyyteen sekä tulevaisuuteen, käsitellä ja muokata eri tasojen energiaa, ja minulle on arkipäiväistä kommunikoida muiden tasojen olentojen kanssa (Valon enkelit, keijut, tontut, kuolleiden sielut, muilta planeetoilta olevat, kaikenlaiset muut olennot), olen alkanut yhä enemmän toimimaan muiden auttamiseksi energiahoitajana, näkijänä, kanavoijana ja meediona.

Näkijä, kanavoija, meedio

Katson ja välitän siis vastauksia ihmisten kysymyksiin, otan pyydettäessä yhteyttä kuolleiden sieluihin ja välitän heiltä viestejä, kerron ihmisille heidän sielunpolustaan, kerron ihmissuhteissa olevien ongelmien tai sairauksien syvemmistä syistä, kerron millaisia menneitä elämiä ihmisillä on ollut ja miten ne liittyvät heidän nykyiseen elämäänsä sekä millaisia käsiteltäviä teemoja tai traumoja sieltä nousee esiin ja millaisena heidän sielunpolkunsa aukenee heidän edessään, millaisia mahdollisuuksia siinä näkyy eli kosketan näkemisessä siten myös tulevaisuutta. Mikäli vain on tarkoitus, että vastaus saa tulla esiin, näen hyvin yksityiskohtaisiakin asioita ihmisistä, heidän elämästään, terveydestään, tavaroistaan, läheisistään jne.

Terapeuttinen energiaparantaja

Teen siis myös parannustyötä eli energiahoitoja yhä enenevässä määrin. Olen käynyt useampi vuosi sitten 4-vuotisen koulutuksen ja valmistunut terapeuttiseksi energiaparantajaksi. Energioiden muokkaus, välitys, puhdistus ja korjaaminen ovat minulle täysin luontaista. Hoitoni ovat sekoitus eri tekniikoita, sillä teen hoidossa sen, mitä kulloinkin täytyy tehdä ja ryhdyn siihen, mikä kulloisenakin hetkenä eniten ja parhaiten auttaa. Niinpä tuo energiaparantaminen voi olla kehon energioiden lisäämistä, vanhojen energiatukosten aukaisua, kehoon jääneiden menneiden traumojen purkamista, ulkopuolisten (esim. sairauden aiheuttajat) energioiden poistamista, negatiivisten energioiden poistamista tai muuttamista, henki- tai aurakirurgiaa, kehon eri energiatasojen eli auran tasojen korjaamista, sisäisen lapsen hoitamista, ihmisten välisten energiayhteyksien hoitamista tai korjaamista, sielun parantamista, sielun palauttamista kehoon, kehon vallanneiden henkien pois ajamista, sielun ja kehon yhteyden vahvistamista, sielun ja kehon maayhteyden vahvistamista ja kehon linjauksen korjaamista, solutason korjauksia ja muutoksia jne.

Teen myös välillä hoito- ja lukemustyötä yhdistettynä eli hoidon yhteydessä tai ennen sitä voin katsoa vastauksia kysymyksiin tai ongelmiin. Lukemuksissa/ennustamisessa voin katsoa asioita ja niiden syitä, mutta energiahoidossa vasta niille voi kunnolla tehdä jotain. Siksi itse suosittelen ensimmäisen kerran jälkeen pelkän lukemuksen sijaan energiahoitoa.

PERIAATTEENI

Lähtökohtani kaikessa tekemisessäni on olla korkeamman voiman, Valon, työkalu sekä auttaa ihmisiä parhaani mukaan tuolla tiedolla mitä voin saada ja niillä taidoilla, mitä minulla on.

On eri asia kertoa ihmisille heidän polustaan ja mitä vaihtoehtoja näen heidän edessään aukeavan kuin että antaisin suosituksia saati että päättäisin, mitä heidän olisi parasta tehdä. Ihmisillä on vapaa tahto ja haluan, että kukin käyttää sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla eli vapaasti. Vaikka kerron mitä näen, jokaisen oma asia on tehdä elämäänsä koskevat päätökset ja etsiä, mitä todella haluaa tehdä elämällään.

Minulla on tiukka moraali näkijänä toimiessani. En todellakaan tietoisesti urki esille ihmisten salaisuuksia tai muuten vain katsele heistä asioita, ellei minua ole pyydetty tekemään sitä. Mielestäni yksityisyys on jokaisen oikeus. Se, että pystyisin tekemään tuollaista, ei ole mielestäni oikeutus tehdä tuollaista. Kerron kaiken näkemäni asiakkaalleni, joten hänen ei tarvitse jäädä ihmettelemään, mitä minä näin hänestä ja mitä jätin kertomatta. Minusta ihmisellä on oikeus kaikkeen siihen samaan tietoon, minkä minä hänestä saan. Jos jokin tieto ei ole tarkoitettu hänelle, en minäkään sitä saa, sillä olen päättänyt itse ja eri tasojen kanssatyöskentelijöiltäni pyytänyt, etten minäkään saa sitä tietooni.

KUNKIN HETKEN NÄKYMÄ

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, joten nuo tiedot, mitä voin asiakkaalleni antaa, ovat juuri niitä, mitkä pitävät paikkansa sillä hetkellä ja mitä hänen täytyy kuulla sillä hetkellä. Myöhemmin, ajan kuluessa ja ihmisen tehdessä valintoja, nuo asiat muuttuvat hiljalleen. Niinpä tuo, mitä heistä ja heidän polustaan näen, muuttuu ajan myötä, kun heidän elämänsä muotoutuu ja vaihtoehdot muuttuvat. Yleensä tulevaisuuteen näkeminen on kohtuullisen tarkkaa 3-5 vuoden päähän, mutta mitä kauemmas mennään, sitä enemmän tulee vaihtoehtoja, valintoja, ihminen muuttuu jne., joten vastaukset käyvät epätarkemmiksi.

KULLAKIN ON VASTUU OMASTA ELÄMÄSTÄÄN

Hoitotyössä suurin vastuu ja työ on hoidettavalla itsellään. Nuo eri hoitomuodot eivät toimi niin, että joku tulee luokseni ja pyytää parantamaan itsensä. Minä voin auttaa parantumisessa ja henkisessä kehittymisessä, irtipäästämisessä, elämän ja itsen muuttamisessa, mutta minä en pysty tekemään tuota kenenkään puolesta. Jos joku ei ole valmis ja halukas muutokseen, tuloksetkin ovat hyvin laihoja ja mitättömiä. Toisaalta, jos joku haluaa muutosta ja on valmis siihen, kaikki voi mennä hyvinkin nopeasti eteenpäin hänen kohdallaan. Jos joku ei esim. halua oikeasti syvällä sisimmässään parantua, en pysty auttamaan häntä, vaikka kuinka haluaisin. Jokaisella ihmisellä on päätäntävalta oman elämänsä, itsensä ja kehonsa suhteen. Jokaisella itsellään on tuo vapaa tahto ja myös sen mukana tuleva vastuu.

MITÄ HOIDOSSA TAPAHTUU

Olen kehittänyt omanlaiseni tavan tehdä hoitoja. Hoidon aluksi pyydän suojausta ja siunauksen parantumiselle. Pyydän paikalle omat ja hoidettavan oppaat tai auttajat. Lisäksi pyydän kaikki enkelit ja muut Rakkauden henkiolennot, jotka voivat auttaa hoidossa ja siten parantumisessa. Hoidettava asettuu vaatteet päällä makaamaan hoitopöydälle. Yleensä hoito tapahtuu selällään maaten, mutta joskus erittäin harvoin voi olla tarpeen vaihtaa asentoa tai tehdä seisten tiettyjä liikesarjoja. Mitä paremmin hoidettava pystyy rentoutumaan ja antamaan luvan hoitotapahtumalle sekä parantumiselle - ja kaikille mahdollisille esiin tuleville tunteille, sitä paremmin ja syvemmin hoito toimii.

Teen ns. perinteisen energiahoidon eli käsien päällä pitämisen lisäksi tarvittaessa kevyttä kudosten manipulointia ja liikuttamista, energioiden vapauttamista liikkeen kautta eli tuo voi olla eräänlaista hierontaa, rullausta tai taivutan kevyesti niveliä, joskus kevyesti ravistelen tai mitä tarvitseekaan tehdä tilanteen helpottamiseksi. Saatan myös painaa tiettyjä energiapisteitä kehossa. Lisäksi hoidan ja korjaan eri tasoja kehosta eli auran eri tasoja, chakroja, ihmisten välisiä suhdenuoria, myös menneiden elämien traumoja, korjaan kehon vaurioituneita energialinjoja ja perusrakenteita, teen myös ns. aurakirurgiaa, mutta jotta se auttaisi pidemmälle, pitää hoitaa myös sen aiheuttaneet syyt pois. Hoitoon sisältyy terapiakeskustelua ja usein keskustelun tavoitteena on saada hoitoa varten yhteys piiloon painettuihin tunteisiin.

Päivitetty 8.10.2015